Επιθεώρηση Σκαφών

Πριν από τις διαδικασίες αγοράς είναι απαραίτητο να ορίσετε κάποιο επιθεωρητή σκάφους ο οποίος υπεύθυνα θα σας δώσει μετά από λεπτομερή έλεγχο την αναλυτική κατάσταση του σκάφους.

Η MOTION MARINE συνεργάζεται με καταξιωμένους επιθεωρητές σκαφών τους οποίους μπορεί να σας συστήσει.

Είναι σημαντικό να έχετε αναλυτική εικόνα της κατάστασης του σκάφους, καθώς θα σας χρειασθεί για τις απαραίτητες επισκευές που πρέπει να γίνουν για την δική σας ασφάλεια. Επιπλέον, θα έχετε ένα αξιόπιστο έγγραφο αν χρειασθεί να το πουλήσετε και να παρουσιάσετε την κατάσταση του όταν το αγοράσατε και πως είναι τώρα που το πουλάτε.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα για σύντομη επιθεώρηση η οποία δεν είναι πλήρης κι έχει μικρότερο κόστος.

Το σκάφος πρέπει να είναι στην ξηρά και θα γίνει έλεγχος του βυθιζόμενου τμήματος, του καταστρώματος, του μηχανοστασίου και των σεντινών, των εσωτερικών χώρων, και όποια σημεία κατά την κρίση του επιλέξει.

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Τηλέφωνο

+30 211 18 24 101

Διεύθυνση

Motion Marine
Ελ. Βενιζέλου 235
Παλαιό Φάληρο 17563 ΑΤΤΙΚΗΣ